Το πρόγραμμα προπονήσεων για αυτό το Σαββατοκύριακο είναι :

HBIKO

ΣΑΒΒΑΤΟ 03/10/20   12.00-13.30

ΚΥΡΙΑΚΗ 04/10/20  12.30-14.00

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 03/10/20  14.30-15.30

ΚΥΡΙΑΚΗ 04/10/20   14.00-15.30

ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 03/10/20   11.00-12.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 04/10/20  09.00-10.30

ΜΙΝΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 03/10/20   09.30-11.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 04/10/20  10.30-11.30

JUNIOR

ΣΑΒΒΑΤΟ 03/10/20   08.30-09.30

ΚΥΡΙΑΚΗ 04/10/20  11.30-12.30

MINI ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 03/10/20  15.30-16.30

ΚΥΡΙΑΚΗ 04/10/20  15.30-17.00

BAMBINI

ΣΑΒΒΑΤΟ 03/10/20   13.30-14.30

ΚΥΡΙΑΚΗ 04/10/20  17.00-18.00

 

ElevateYourGame