Αυτή την Κυριακή 8/12 το παιδικό μας τμήμα αγωνίζεται ενάντια στην Σταυρούπολη  στην έδρα μας στις 16.00 .

#ElevateYourGame

ElevateYourGame